Kontakt

Taśmy i pasy napędowe
RIK Radosław Konieczny

ul. Zapłotek 5
85-357 Bydgoszcz
NIP:967-131-43-51
REGON: 341588756
telefon: 667-314-099
mail: biuro@rik.bydgoszcz.pl